Nieuwe Ambtsdragers

In verband met het aftreden van 2 ouderlingen, en de
jeugdouderling en een diaken in het komend voorjaar vraagt de
kerkenraad u /jou om mee te denken voor de invulling van
deze vacatures.

Continue Reading

Print

Activiteiten zaterdag 10 september

Dit jaar kunnen we spreken van een startweekend! De activiteiten beginnen zaterdag, gevolgd door de startdienst en afsluitende lunch op zondag.

Fietstocht zaterdagmiddag

Gaatze Tol heeft een fietstocht (+/- 35km) uitgezet voor de liefhebber van deze tweewieler, al dan niet met trapondersteuning. Deze staat op papier en is op te halen op zaterdag 10 september vanaf 13.30 uur in het Ontmoetingscentrum. Halverwege de route is er koffie/thee. Bij terugkomst is er rond 17.00 uur een hapje en een drankje in het Ontmoetingscentrum. Waar de route langs gaat is tot nu toe het best bewaarde geheim van Ulrum!
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

Autotourtocht zaterdagmiddag


Verrassingstocht voor de mensen die niet (ver) kunnen fietsen
Voor de ouderen en de mensen die niet (ver) kunnen fietsen wordt zaterdagmiddag een autotourtocht georganiseerd. De rit start om half vier bij het Ontmoetingscentrum en bij terugkomst is er in het Ontmoetingscentrum een hapje en een drankje. Waar de route langs gaat is tot nu toe het op 1 na best bewaarde geheim van Ulrum!
Gaat u ook mee? Geef u dan op bij Alice Luth 0595402173 0621295234; of bij Meina Haaksma 0595-402758/06-10846305
U kunt eventueel van huis worden opgehaald.
Wilt u mee als chauffeur? Ook dan graag aanmelden bij Alice of
Meina.
Graag tot ziens op 10 september!

Print

De PKN app is er!

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de inrichting van onze eigen kerk app. Alle leden van onze kerk kunnen deze nu downloaden in de App Store als je een apple telefoon of tablet hebt en in de playstore als je een android telefoon of tablet hebt. Je kunt deze QR code scannen om hem rechtstreeks te downloaden.

PKN Ulrum app

Eenmaal geregistreerd kun je je aanmelden voor groepen, meedoen in discussies, of simpelweg meelezen met wat er allemaal voorbij komt. Er is ook een mogelijkheid om de collecte digitaal te geven. Tot Apps!

 

Print