Jerusalema Challenge

 

In de maand november is elk jaar het thema van de Knutselmiddag 'Troost'.

Dat is omdat in de kerk de maand november de maand is om te denken aan de mensen die overleden zijn. In een speciale dienst worden kaarsjes aangestoken voor onze overleden dierbaren. Bij de Knutselmiddag maakten we daarom de ene keer mooie windlichtjes met elkaar om een kaarsje in te branden. De andere keer hebben we Lichtpuntjes uitgedeeld aan mensen waar onze zorgen naar uit gingen, en bij sommigen hebben we die zelfs gelijk langs gebracht. En een volgende keer wilden we ook weer iets moois knutselen om uit te delen, maar ja, dat virus. Hoe kun je nou toch iets organiseren met de kinderen, waarmee we rekening houden met de besmettelijkheid van dat gekke virus, maar we wel de middag door kunnen laten gaan én we de mensen toch kunnen laten weten dat ze niet alleen zijn en we ze een hart onder de riem steken.

Marianne Koning kwam op het geweldige idee om de Jerusalema challenge te dansen, buiten met de kinderen. En zo gebeurde het. Het resultaat kunt u zien op onze facebookpagina. Houd moed, heb lief. Namens de kinderen van Ulrum..

 

Print

Kerkomroep nu ook met beeld

Jarenlang zijn de kerkdiensten uitgezonden via kerkomroep.nl middels een audiostream. Dit als opvolger van de kerktelefoon. Nu is daar een nieuwe dimensie bijgekomen er is namelijk een videosysteem geïnstalleerd. Dit betekend dat vanaf nu er diensten ook te bekijken zijn via de kerkomroeppagina van onze kerk.

Print

Gebruikersplan

 

Gebruiksplan Goede Herderkerk en Ontmoetingscentrum 

In verband met het Coronavirus hebben we voor onze kerkelijke gemeente en onze gebouwen een gebruikersplan moeten opstellen. Dit plan is besproken en goedgekeurd op de kerkenraad van 11 juni 2020. 

Het is een protocol voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten.

Kijk hier voor het gebruiksplan

Hoewel de kerkenraad heeft besloten tot 1 september geen kerkdiensten te houden, is het noodzakelijk een gebruikersplan te hebben. Dit in verband met gebruik van ons kerkelijk gebouw en het omgaan met elkaar bijvoorbeeld bij vergaderingen en bezoekwerk. Mochten er versoepelingen of aanscherpingen nodig zijn dan zullen we horen van de landelijke PKN Organisatie en ons gebruiksplan aanpassen. Dit gewijzigde plan zal op deze website gepubliceerd worden.

Mochten er wijzigingen of veranderingen plaats gaan vinden dan zullen we u informeren via de nieuwsbrief.

Update 22-07

 

 

Print

Knutselmiddag gaat niet door!

Omdat de Knutselmiddag komende vrijdag i.v.m. corona niet doorgaat, kunnen kinderen het knutselwerkje vrijdagmiddag ophalen bij Marianne Koning, Leensterweg 9, van 14.30u - 15.30u. Zo kan er alsnog lekker geknutseld worden, alleen moet dat helaas wel thuis :-(. Veel plezier in elk geval! Het thema is Herfst (en klei) :-).

Print

Aflasten Kerkdiensten

Beste Gemeenteleden,


In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) van het kabinet toe tijdens een persbijeenkomst.
Gezien de maatregelen vanuit de overheid adviseert de Protestantse Kerk Nederland gemeenten om alle bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te lasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat.  Met name het aantal van 100 mensen zal mogelijk niet altijd gelden voor onze gemeente, maar de kwetsbaarheid van mensen die komen is wel reden voor aandacht en we zitten in de kerk regelmatig dicht bij elkaar. Voor kwetsbare personen geldt (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
Onze Classis Groningen-Drenthe adviseert op grond van de maatregelen van het kabinet en bovenstaand bericht van de Protestantse Kerk Nederland, de kerkdiensten voor de periode tot en met eind maart af te lasten.
 
De kerkenraad heeft het besluit genomen de richtlijnen van de overheid, van de PKN en de Classis te volgen. De komende drie weken zullen daarom de kerkdiensten geen doorgang vinden en ook alle andere activiteiten zullen komen te vervallen.
Voor de komende zondag is er eerst een alternatief.
Ds. René de Reuver leidt 15 maart op NPO 2, aanvang 09.30 uur, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
De kerkenraad denkt nog na over andere alternatieven voor de komende weken. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven die u de komende periode kunt verwachten.
Wij houden als kerkenraad de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten
De persoonlijke bezoeken zullen we tijdelijk niet door laten gaan. Contact via mail, telefoon etc. is altijd mogelijk. Contactgegevens van de wijkouderlingen zijn te vinden in Kerkgetij en op de achterzijde van deze brief.
Wij beseffen terdege dat bovenstaande maatregelen niet fijn zijn. Nu komt het er op aan om te laten zien dat wij als Christenen ook in deze crisis situatie onze verantwoordelijkheid durven te nemen. 
Gebedspunten:

  •  wilt u bidden voor onze gemeente;
  •  alle mensen die ziek zijn;
  •  dat de verspreiding van dit virus gestopt wordt.
     
    In Christus verbonden. Hartelijke groet, De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Print