Aflasten Kerkdiensten

Beste Gemeenteleden,


In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) van het kabinet toe tijdens een persbijeenkomst.
Gezien de maatregelen vanuit de overheid adviseert de Protestantse Kerk Nederland gemeenten om alle bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te lasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat.  Met name het aantal van 100 mensen zal mogelijk niet altijd gelden voor onze gemeente, maar de kwetsbaarheid van mensen die komen is wel reden voor aandacht en we zitten in de kerk regelmatig dicht bij elkaar. Voor kwetsbare personen geldt (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
Onze Classis Groningen-Drenthe adviseert op grond van de maatregelen van het kabinet en bovenstaand bericht van de Protestantse Kerk Nederland, de kerkdiensten voor de periode tot en met eind maart af te lasten.
 
De kerkenraad heeft het besluit genomen de richtlijnen van de overheid, van de PKN en de Classis te volgen. De komende drie weken zullen daarom de kerkdiensten geen doorgang vinden en ook alle andere activiteiten zullen komen te vervallen.
Voor de komende zondag is er eerst een alternatief.
Ds. René de Reuver leidt 15 maart op NPO 2, aanvang 09.30 uur, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
De kerkenraad denkt nog na over andere alternatieven voor de komende weken. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven die u de komende periode kunt verwachten.
Wij houden als kerkenraad de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten
De persoonlijke bezoeken zullen we tijdelijk niet door laten gaan. Contact via mail, telefoon etc. is altijd mogelijk. Contactgegevens van de wijkouderlingen zijn te vinden in Kerkgetij en op de achterzijde van deze brief.
Wij beseffen terdege dat bovenstaande maatregelen niet fijn zijn. Nu komt het er op aan om te laten zien dat wij als Christenen ook in deze crisis situatie onze verantwoordelijkheid durven te nemen. 
Gebedspunten:

  •  wilt u bidden voor onze gemeente;
  •  alle mensen die ziek zijn;
  •  dat de verspreiding van dit virus gestopt wordt.
     
    In Christus verbonden. Hartelijke groet, De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Print

Paasproject Kindernevendienst

Paasproject

Op zondag 23 februari start de kindernevendienst met het Paasproject “Ken je Mij?”

Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel deze lijdensgeschiedenis zit een plan. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen. Door wat we lezen en horen, leren ook wij Jezus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?

Om vandaag met Jezus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is.

Op deze eerste zondag lezen we van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Matteüs 21:1-11). De vraag die vandaag centraal staat is: “Waarom juich je voor Mij?”

Print

Wijkavonden

In de maanden februari en maart zullen er wijkavonden worden georganiseerd. Ds. Rianne Pronk- van Belle verzorgt deze avonden. Iedereen ontvangt een persoonlijke uitnodiging.

De eerste is, al enige tijd geleden, op maandag 10 februari gehouden.  Dit is de wijk van wijkouderling Johan Bouma. Was u die maandag verhinderd? Dan kunt u gerust aanschuiven bij een andere bijeenkomst.

De volgende wijkavonden zijn gepland op:

 Maandag 24 februari  : wijk 3

 Maandag 2 maart      : wijk 5

 Donderdag 5 maart   : wijk 2

De avonden zijn in het Ontmoetingscentrum en beginnen om 20.00 uur; vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

Voor wijk 1 is een wijkochtend gepland op donderdag 27 februari., aanvang 10.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 9.30 uur. De wijkindelingen vindt u achter in Kerkgetij

Print

Hamers gevraagd door de kindernevendienst

Zoals u elders hebt kunnen lezen gaat de kindernevendienst starten met het paasproject. Op tafel voor in de kerk ziet een huis staan met allemaal kleine spijkertjes. Het is de bedoeling dat ook de kinderen het huis gaan maken. Hiervoor moet er dus veel getimmerd worden. 

We zijn dan ook op zoek naar hamers, niet te groot a.u.b., maar welke de kinderen goed kunnen hanteren. Heeft u een hamer thuis en kunt u deze een aantal weken missen? Zou u deze dan, voorzien van uw naam, in het jeugdhonk kunnen leggen. Vanaf volgende week zondag wordt er getimmerd. De kinderen kunnen zelf natuurlijk ook een hamer (voorzien van naam) meenemen naar de kindernevendienst.

Bedankt alvast. Leiding kindernevendienst

Print

Wie gaat de uitdaging aan?

Kerkenproefdag?

Wat wordt hiermee bedoeld?

Honderden kerken zetten deze dag  hun deuren open om gasten van buiten te verwelkomen in hun viering. Kerkleden worden uitgedaagd,(challenge) hun collega’s, buren of kennissen hiervoor uit te nodigen. Dat is waar de campagne Kerkproeverij namelijk in wezen over gaat: je oefenen in de kunst van gastvrijheid, die verder gaat dan ‘de deur open zetten’

Het is ook een moment om met trots onze gerenoveerde gebouwen te laten zien aan ook aan gasten van buiten. Onze kerk en gebouwen staan centraal in het dorp, op de een of andere manier hebben onze dorpsgenoten er mee te maken. Of het nu met een concert is of met de verkiezingen, de meeste mensen komen wel eens binnen in de Goede Herderkerk of het Ontmoetingscentrum

Hoe  waardevol  kan het zijn om onze gasten ook mee te laten maken wat wij op de zondagmorgen “beleven”in de kerk. 

 

Wie gaat deze challenge aan?

 

Print