Startzondag 15 september 2019

Een periode van rust in de zomermaanden is voorbij. De kinderen gaan weer naar school, alles gaat weer zijn gewone gang. Ook de kerkelijke activiteiten beginnen weer. Op zondag 15 september  gaan we formeel van start. We hopen op een goed kerkelijk seizoen, waarin we met elkaar mogen werken aan de opbouw van onze gemeente. 

Thema van de startdienst is “EEN GOED VERHAAL”.

Wat is uw/jouw mooiste Bijbelverhaal of Bijbeltekst? Die vraag komt in de kerkdienst en in de kindernevendienst terug. Goed idee dus om er thuis alvast over na te denken.!

Print