Paasproject Kindernevendienst

Paasproject

Op zondag 23 februari start de kindernevendienst met het Paasproject “Ken je Mij?”

Ook dit jaar volgen we Jezus weer op weg naar Jeruzalem. Daar ging Hij, naar eigen zeggen, heen om te lijden en te sterven. Hij zal in handen komen van vijanden en door hen ter dood gebracht worden. Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Achter heel deze lijdensgeschiedenis zit een plan. Het geloven in Gods plan bij wat je ziet gebeuren met Jezus is belangrijk. Je moet Christus steeds beter leren kennen. Door wat we lezen en horen, leren ook wij Jezus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: Ken je Mij?

Om vandaag met Jezus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is.

Op deze eerste zondag lezen we van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Matteüs 21:1-11). De vraag die vandaag centraal staat is: “Waarom juich je voor Mij?”

Print