Aflasten Kerkdiensten

Beste Gemeenteleden,


In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) van het kabinet toe tijdens een persbijeenkomst.
Gezien de maatregelen vanuit de overheid adviseert de Protestantse Kerk Nederland gemeenten om alle bijeenkomsten van meer dan 100 mensen af te lasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat.  Met name het aantal van 100 mensen zal mogelijk niet altijd gelden voor onze gemeente, maar de kwetsbaarheid van mensen die komen is wel reden voor aandacht en we zitten in de kerk regelmatig dicht bij elkaar. Voor kwetsbare personen geldt (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
Onze Classis Groningen-Drenthe adviseert op grond van de maatregelen van het kabinet en bovenstaand bericht van de Protestantse Kerk Nederland, de kerkdiensten voor de periode tot en met eind maart af te lasten.
 
De kerkenraad heeft het besluit genomen de richtlijnen van de overheid, van de PKN en de Classis te volgen. De komende drie weken zullen daarom de kerkdiensten geen doorgang vinden en ook alle andere activiteiten zullen komen te vervallen.
Voor de komende zondag is er eerst een alternatief.
Ds. René de Reuver leidt 15 maart op NPO 2, aanvang 09.30 uur, vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.
De kerkenraad denkt nog na over andere alternatieven voor de komende weken. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven die u de komende periode kunt verwachten.
Wij houden als kerkenraad de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten
De persoonlijke bezoeken zullen we tijdelijk niet door laten gaan. Contact via mail, telefoon etc. is altijd mogelijk. Contactgegevens van de wijkouderlingen zijn te vinden in Kerkgetij en op de achterzijde van deze brief.
Wij beseffen terdege dat bovenstaande maatregelen niet fijn zijn. Nu komt het er op aan om te laten zien dat wij als Christenen ook in deze crisis situatie onze verantwoordelijkheid durven te nemen. 
Gebedspunten:

  •  wilt u bidden voor onze gemeente;
  •  alle mensen die ziek zijn;
  •  dat de verspreiding van dit virus gestopt wordt.
     
    In Christus verbonden. Hartelijke groet, De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Print