Kerkdiensten weer met bezoekers

De kerkenraad heeft in de vergadering van 6 mei jl. besloten
om met ingang van aanstaande zondag weer diensten te
houden in de kerk met aanwezigheid van enkele gemeenteleden.
Dit alles onder voorbehoud van een positieve
ontwikkeling van de besmettingscijfers van het coronavirus.
We hebben daar goed over nagedacht en hebben het met
elkaar besproken, de beslissing is niet simpel. Er zijn
argumenten om het wel en ook om het niet te doen.

Enkele overwegingen:
We willen graag!
Met het opvolgen van de regels, die we strak zullen volgen, is
het niet besmettelijker dan een bezoek aan de supermarkt.
Velen zijn al gevaccineerd.
Maar het blijft ook een verantwoordelijkheid van ieder voor
zich, alleen zonder klachten ga je naar de kerk.


Het is een eerste stap en we hopen dat er snel volgende
stappen gezet kunnen worden.
Aanstaande zondag, op Pinksterzondag gaat onze eigen
predikant voor en worden er twee ambtsdragers herbevestigd,
een mooie gelegenheid om dit te vieren met meerdere mensen
in de kerk. Er is maar beperkt plaats omdat we in eerste
instantie plaats hebben voor 30 mensen, inclusief
medewerkers.

Velen van ons zullen de dienst dus blijven volgen
via Kerkomroep.nl.
We hopen en bidden dat er snel meer kan en dat we goede
diensten mogen hebben met elkaar.

Print