Nieuwe Ambtsdragers

Ken jij iemand, of ben je iemand die mee wil doen in de
kerkenraad? We vragen je dat dan door te geven aan je
wijkouderling of aan de scriba vóór 9 maart 2023. Hun namen
en adressen staan achter in Kerkgetij.

Wil je eerst meer informatie? Ook daarvoor zijn de ouderlingen
en diakenen beschikbaar, vraag ze gerust!
We bidden en hopen dat er mensen zijn die zich beschikbaar
stellen om zo samen in kerkenraad en gemeente onze God te
dienen.

Print