Nieuwe gang van zaken gedenktsteentje

Werd tot nu toe het gedenksteentje voor de overledene gemaakt voor de Eeuwigheidszondag, vanaf 1 januari 2018 maakt Henk van der Woude direct na het overlijden van een gemeentelid een gedenksteentje. De steentjes blijven tot en met Eeuwigheidszondag in de kerk liggen in een schaal op de liturgische tafel. De steentjes van gemeenteleden die na 1 januari 2018 zijn overleden liggen al op deze schaal.

 

Moment van bijleggen:

De zondag na het overlijden wordt de overledene in de kerkdienst herdacht, dan legt de ouderling van dienst na het voorlezen van het bericht van overlijden het steentje op de daarvoor bedoelde schaal. Ook kan er voor gekozen worden om het steentje tijdens de rouwdienst op de schaal te leggen.

 

Het gedenksteentje blijft tot Eeuwigheidszondag in de kerk. Na afloop van de gedenkdienst op Eeuwigheidszondag wordt het steentje met kaars overhandigd aan de familie.

Print