Bijzondere diensten

Avondmaalsdienst

Het Heilig Avondmaal wordt tenminste vier keer per jaar gevierd, in de regel op de eerste zondag van het kwartaal, maar altijd ook op witte donderdag. Het Heilig Avondmaal is opengesteld voor ieder die gedoopt is. Voor hen die geen wijn willen of mogen drinken, is er druivensap.

Doop- en/of belijdenisdienst

Als de ouders van een dopeling wensen dat hun kind wordt gedoopt of als een ouder gemeentelid alsnog de doop wil ontvangen, dan wordt dit gedaan in een speciale dienst, waarin de doop een speciale plaats in de volgen liturgie krijgt.

Bidstond- en dankdagdienst

Op de eerste woensdag in maart wordt de biddag voor gewas en arbeid gehouden. Op de eerste zondag in november houden we een oogstdienst.

 

 

 

 

Afsluiting kerkelijk jaar

Op de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, ook wel „Eeuwigheidszondag‟ genoemd, worden de gemeenteleden herdacht die het voorbij Kerkelijk Jaar zijn overleden. Nabestaanden worden dan in de gelegenheid gesteld om een kaars te ontsteken. Op de eerstvolgende zondag, de eerste zondag van Advent, begint het nieuwe Kerkelijk Jaar.

 

 

 

Startdienst winterwerk

Bij het begin van het schooljaar wordt er een dienst gehouden die in het teken staat van de start van het winteren jeugdwerk in de gemeente. 

Top2000 Kerkdienst

 

Tijdens de TOP2000 kerkdienst worden nummers uit de TOP2000 gezongen en beluisterd. Je kunt zelf ook stemmen op jouw favoriete nummer! Of bekijk de TOP10 van reeds gekozen nummers. Natuurlijk mag je meezingen, kun je een kaarsje aansteken en hebben we nog meer leuke ideeën.

Kerstdienst

Tijdens Eerste kerstdag vindt een speciale dienst plaats, waarin het kerstevangelie wordt verkondigd. Veelal wordt gebruik gemaakt van een speciale muzikale begeleiding.

Oudejaarsdienst

Op oudejaarsavond wordt om 19.30 uur een Jaarwisselingsdienst plaats.

Diensten rondom Pasen

In onze gemeente wordt rondom Pasen een aantal kerkdiensten gehouden, te beginnen met een dienst op Witte Donderdag, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Vervolgens wordt een dienst gehouden op Goede Vrijdag en is er een paaswake op Stille Zaterdag. Op Paaszondag wordt er een dienst gehouden, waarin de Opstanding van Jezus wordt gevierd.

Pinksterdienst

Op Pinksterzondag wordt er een bijzondere feestelijke dienst gehouden, waarin naast de verkondiging van het Pinksterevangelie in de regel de bevestiging van de nieuw benoemde kerkenraadsleden plaatsvindt.

Themadienst

De themadienstcommissie organiseert een of twee maal per jaar een themadienst, waarin met behulp van een gastpredikant een bepaald thema wordt besproken, uitgebeeld en/of bezongen. Vaak is er ook een speciale muzikale begeleiding.

Print