Diakenen

De diakenen zijn de ambtsdragers met een diaconale taak. Gezamenlijk vormen ze de diaconie. De meest in het oog springende taak van de diaconie is het verzorgen van de collectes tijdens de kerkdiensten, maar de diakenen voeren ook de kerst- en paasmaaltijd uit, die voor ouderen en hulpbehoevenden wordt georganiseerd. Verder geven ze aandacht aan lokale (sociale) noodsituaties met geld, raad en daad. Bij het collecteren tijdens de kerkdiensten worden de diakenen geholpen door een gemeentelid, die volgens rooster vanuit de kerk meehelpt bij het collecteren. 

Print