Ouderlingen

De ouderling is vanuit de kerkenraad coördinerend lid van het wijkteam. Draagt samen met de wijkmedewerkers zorg voor een aantal hem/haar toevertrouwde adressen. Onderhoudt daar waar nodig en/of gewenst de specifieke “ouderlingtaken” . Vormt op ouderling-niveau de verbindende schakel tussen gemeente, predikant en kerkenraad. Zij helpen gemeenteleden inhoud en vorm te geven aan hun geloof. Ze zijn betrokken bij activiteiten die het geloof van gemeenteleden opbouwen en verdiepen. Zo zijn ouderlingen medeverantwoordelijk voor de geloofsverkondiging in de kerk. Om dit tot uitdrukking te laten komen, geeft de ouderling van dienst aan het begin en aan het einde van een kerkdienst de voorganger een hand. Deze handdruk symboliseert het vertrouwen van de kerkenraad in de manier waarop de voorganger de dienst leidt. Ook is er altijd een ouderling aanwezig als er avondmaal gevierd wordt en gedoopt. De geloofsopvoeding van de kinderen en jongeren in de gemeente valt ook onder de verantwoordelijkheid van de ouderlingen. Ouderlingen bezoeken gemeenteleden om mee te leven en te steunen in blijde en verdrietige dagen. Zij beloven niet met anderen te praten over zaken die gemeenteleden hun in vertrouwen hebben verteld. 

Print