Pastoraat

Binnen onze gemeente wordt het pastoraat verzorgd door ds. Rianne Pronk-van Belle in combinatie met de wijkteams. Er is op dit moment nog een vacature voor een kerkelijk werker.

Heeft u behoefte aan een pastoraal gesprek, neemt u dan contact op met de wijkouderling. 

Print