Wijkmedewerkers

Vanaf 2011 werken we met wijkteams, bestaande uit de wijkouderling, de wijkdiaken en per wijk vier a vijf wijkmedewerkers. De wijkmedewerkers zijn de voormalige wijkdames, maar aangezien de groep tegenwoordig ook uit mannen bestaat, wordt sinds 2011 gesproken over “wijkmedewerkers”. De wijkmedewerkers zien toe op het wel en wee van de gemeenteleden in hun wijk. Ze bezoeken de gemeenteleden regelmatig en stellen de wijkouderling indien nodig op de hoogte van de zaken die zij bij hun bezoek signaleren.

Print