Tienerdiensten

Maandelijks worden in de nabijgelegen jeugsoos de Dump speciale tienerdiensten georganiseerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het materiaal van www.ikzoekgod.nl. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag wie Jezus is in ons leven. Iedere tiener heeft een eigen exemplaar van het cursusmateriaal ontvangen om mee te lezen, voor te bereiden en aantekeningen te maken. Iedere dienst worden een aantal hoofdstukken besproken. In de week voorafgaand aan de dienst ontvangen de tieners een bijbehorende film via Whatsapp.

De coördinatie is in handen van Peter en Mirjam de Boer, Bert en Adri Wierenga en Elizabeth van der Woude  

 

Print