De Protestantse Kerk Ulrum Niekerk Vierhuizen

De Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland. In 2015 is de gemeente ontstaan uit de fusie van de Gereformeerde Kerk Ulrum en de Hervormde Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

De Protestantse Gemeente te Ulrum c.a. is een geloofsgemeenschap met Jezus Christus als Heer.

Door de verschillende achtergronden is de gemeente veelkleurig. Het geloof is de basis van het kerkelijk functioneren. De Bijbel inspireert ons en wijst ons de weg in geloof en dagelijks leven. Iedereen is welkom. Ieders inbreng is waardevol.

We gaan respectvol met elkaar om en geven elkaar de ruimte.
De gemeente neemt haar plaats in in de dorpsgemeenschap, die aan het veranderen is. Samen met anderen willen wij ons inzetten voor een dorp met toekomst

 

Print