Begraafplaats Vierhuizen

Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Protestantse gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Grafrechten worden uitgegeven aan mensen die wonen of gewoond hebben in Vierhuizen, of lid zijn van de Protestantse gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Als een aanvraag hier niet aan voldoet, dan beslist het College van Kerkrentmeesters.

 

Alle regels rond het verkrijgen van een grafrecht zijn opgenomen in een reglement. Dat wordt op verzoek per mail toegezonden. U kunt hiervoor een bericht sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bellen met 0595 577247.

 

Tarieven per 1 januari 2023

 

grafrecht particulier graf 20 jaar

€ 1.950,00

verlenging 10 jaar

€ 0,00

grafkelder toeslag

€ 450,00

   

grafdelven (machinaal)

€ 980,00

grafdelven (met de hand)

€ 1.480,00

   

grafrecht particulier urnengraf 20 jaar

€ 650,00

verlenging 10 jaar

€ 0,00

   

urnengraf delven

€ 325,00

 

 

Toelichting op de tarieven

Een grafrecht voor een particulier graf houdt in dat er een plaats op de begraafplaats wordt vastgelegd waar degene op wiens naam het recht staat begraven mag worden.

Een grafrecht wordt verleend voor een periode van 20 jaar. Het gaat in op de dag van de begrafenis.

Na afloop van deze termijn kan het graf geruimd worden. Dit zal alleen plaatsvinden bij ruimtegebrek. Momenteel is daar geen sprake van. Verlening met 10 jaar na afloop van het 20-jarig grafrecht is daarom momenteel gratis. Het is mogelijk dat in de toekomst hiervoor wel een tarief worden gehanteerd.

Over het algemeen is machinaal grafdelven mogelijk. Als een graf ingesloten ligt tussen grafmonumenten en machinaal delven niet mogelijk is, dan is met de hand graven noodzakelijk.

Een urn kan begraven worden in een particulier graf ter grootte van 1/3 van een gewoon graf.

 

Dick Ronner, voorzitter College van Kerkrentmeesters

Protestantse gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen.

Tags: Tarief, Vierhuizen, Begraafplaats

Print