Jeugdraad

De jeugdraad is het orgaan dat alle activiteiten voor de jeugd coördineert en begeleidt. De leden van de jeugdraad hebben in principe zitting voor vier jaar. Een belangrijke activiteit van de jeugdraad is de organisatie van de maandelijkse tienerdiensten in de jeugdsoos op het sportpark de Kley aan de Leensterweg. 

Print