Liturgie- en bijzonderedienstencommissie

De  liturgie- en bijzonderedienstencommissie  geeft aandacht  aan  het  liturgisch  jaar in  de  kerkdiensten  (Kerst, Pasen, Pinksteren, Eeuwigheidszondag).  Ook  de startzondag  wordt  door  de liturgiecommissie voorbereid en uitgewerkt. Daarnaast bereidt de commissie  af  en  toe  een speciale dienst voor, zoals een welkomstdienst. 

Print