Zending- en Evangelisatiecommissie

Deze commissie probeert  om diverse doelen die zij meent te moeten steunen onder de aandacht te brengen en de gevolgen daarvan zijn, dat zij de gemeente vraagt om een bijdrage. Dus werft zij geld voor deze doelen. gemeente. 

De activiteiten die de commissie verricht zijn de volgende 

-  Organisatie Openluchtdienst 

-  Deelname aan de Kerstroute 

-  Organisatie van de Bijbelzondag 

-  Verspreiding Elisabethbode in de Adventstijd 

Daarbij  is  de  commissie  van  plan  om  meer  aandacht  te  besteden  aan  positief  denken  en  ook  omzien  naar elkaar, niet alleen op zondag maar altijd! De commissie wil de gemeente erbij bepalen dat de kerk er niet voor zichzelf is. 

Print