Catharinakerk

De Catharinakerk is het gebouw van de voormalige Hervormde Gemeente Ulrum. In 2013 is de kerk overgedragen aan de stichting oude Groninger Kerken. De van oorsprong uit de twaalfde eeuw stammende romaanse kerk, werd in de dertiende eeuw in oostelijke richting uitgebreid met drie traveeën in romano-gotische trant. In de zestiende eeuw werd het romaanse gewelf afgebroken en werd de helft van de travee benut voor de bouw van een uit vier geledingen bestaande toren. Deze toren werd binnen de noord- en zuidmuur opgetrokken. Het resterende traveedeel kreeg een ribloos koepelgewelf. Het oostelijke muurgedeelte van de toren werd hogerop 52 centimeter overbouwd om, vanuit het rechthoekige grondplan, tot een vierkant bovendeel te komen. In 1630 kreeg de toren haar huidige vorm. Bij een ingrijpende restauratie van kerk en toren in 1916-1917 (onder leiding van Rijksbouwmeester C.H. Peters) zijn de later ingebrachte gotische vensters vervangen door romano-gotische vensters. Bij deze restauratie werden oude pleisterlagen, waarop zich muurschilderingen bevonden verwijderd. In en om dit kerkgebouw vonden de gebeurtenissen plaats die voerden tot de Afscheiding van 1834 onder leiding van Ds. Hendrick de Cock.

De Catharinakerk is overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.  https://www.kerkulrum.nl/

 

Print