Jaaroverzicht

Jaaroverzicht Protestantse Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen 

Januari –december 2018

Kerkdiensten

Wekelijks is er een kerkdienst in Ulrum. Hoofdzakelijk in de Goede Herderkerk Enkele bijzondere diensten op een rij:

-2 maart: Wereldgebedsdag

-14 maart: Biddag voor gewas en arbeid

-29 maart/m 1 april april: Paascyclus

-17 juni belijdenis dienst; 4 personen deden belijdenis

-24 juni: overstapdienst kindernevendienst

-9 september jeugddienst

-16 september startdienst met als thema: “Een goed gesprek” m.m.v.Soud of Joy

-21 oktober; Bijbelzondag

-28 oktober: kerkdienst m.m.v. Christelijk Mannenkoor “Het hogeland”

-5 november; Oogstdienst

-25 november; Eeuwigheidzondag

-24 december; Kerstnachtdienst met gezamenlijke kerken uit Ulrum

-25 december, 1e kerstdag, kerstdienst m.m.v. Esther Miske Hilde Habrin, Eertze vd Riet

-30 december, top 2000 kerkdienst met live muziek van PKN Band Kollum

Met de gemeente vierden we vier maal het Heilig Avondmaal; 14 januari, 29 maart, 8 juli en 14 oktober.

Verder verleende onze gemeente zes keer haar medewerking aan de organisatie van de kerkdiensten in het Zonnehuis De Marne in Leens.

Kerkenraad

Ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering vergaderde het moderamen tien keer.

Van januari tot december vergaderde de kerkenraad tien keer.

-Een afvaardiging van de kerkenraad bezocht de bijeenkomsten van de classis en het samenwerkingsoverleg.

-Er hebben ambtsdragers afscheid genomen van de kerkenraad en er zijn nieuwe ambtsdragers benoemd.

Naast reguliere punten werd besloten Goede Herderkerk niet over te dragen aan SOGK . en subsidie aan te vragen voor onderhoud, deze is toegekend.

Het AGV kreeg de nodige aandacht. AGV= Algemene verordening Persoonsgegevens

Ook spraken we veelvuldig over betrokkenheid van de jeugd en het Heilig Avondmaal.

In Kerkgetij houden we gemeente op de hoogte met verslagen “van de kerkenraadstafel…”.

Diaconaat

Naast de gebruikelijke zaken organiseerde de diaconie:

22 maart; paasbroodmaaltijd

19 december; kerstbroodmaaltijd

Pastoraat

Bezoekwerk

Jeugd

Voor de jeugd is er wekelijks kinderoppas en kindernevendienst.

Kindernevendienst luisterde de kerkdiensten op met hun Paas- en Kerstproject

Voor de oudere jeugd 12+ wordt er ongeveer acht keer per jaar een tienerdienst in de jeugdsoos georganiseerd.

Een groep van ongeveer 20 jongeren deed mee aan de Paaschallenge in de nacht van Stille Zaterdag naar Paaszondag

Op 31 maart een Kinderpaaswake in kerkje Vierhuizen

Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 werden 3 knutselmiddagen georganiseerd.

Als start activiteit werd bezoek gebracht aan blotevoetenpad.

16+ en 18+ groep is enkele malen op zondagavond bij elkaar geweest o.l.v. Anne Nijland

Vrijdag 2 februari deed de jeugd mee aan Sirkelslag

12 oktober deed de jeugd mee aan het landelijke spel try-axY.

Vorming en Toerusting

De groeigroepen zijn dit seizoen verder gegaan

Catechese voor de jeugd was er in twee groepen, een groep 12-15 en één groep 15+

In november 2017 was gestart met belijdeniscatechese o.l.v. ds. Rianne Pronk, dit is in eerste helft 2018 voortgezet.

In februari en maart werden vier wijkavonden georganiseerd rondom het thema “Heilig avondmaal”, deze avonden werden verzorgd door Rianne Pronk en Anne Nijland.

In juli en augustus waren er twee koffieochtenden voor ouderen o.l.v. Anne Nijland

Divers

-18 april: gemeenteavond. Onderwerpen: cijfers en “ Hoe willen we kerk zijn de komende jaren?”

-26 mei rommelmarkt

-24 juni BBQ bij de boer. Na de kerkdienst en het koffiedrinken genoten ruim 100 personen van een gezellig samenzijn en BBQ bij de familie Van Maldegem in Vierhuizen.

-In november deden we als kerk samen met de De Cockschool mee aan de actie Schoenmaatjes

-1 december ; Crea markt in Ontmoetingscentrum

-verder werd de Goede Herderkerk gebruikt voor diverse concerten o.a jubileumconcerten Duo Decime

Print