Jaaroverzicht

Jaaroverzicht Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen

Januari –december  2019

 

Kerkdiensten

Wekelijks is er een kerkdienst in Ulrum, in de Goede Herderkerk gedurende de zes weken van de zomervakantie kerken we ook in de Catherinakerk in Ulrum en in de kerken van  Niekerk en Vierhuizen.

 

Enkele  bijzondere diensten op een rij:

-1 maart: Wereldgebedsdag

-13 maart: Biddag voor gewas en arbeid

-18 t/m 21 april: Paascyclus

-16 juni: dienst met kinderkoor uit Oeganda

-23 juni: overstapdienst kindernevendienst

-1 september jeugddienst

-15 september startdienst met als thema: “Een goed verhaal”

-13 oktober: gebedsdienst

-27 oktober: Bijbelzondag

-3 november: Oogstdienst

-24 november: Eeuwigheidzondag

-24 december: Kerstnachtdienst met gezamenlijke kerken uit Ulrum

-25 decembe: 1e kerstdag, kerstdienst m.m.v. kinderkoor uit Leens

Met de gemeente vierden we vier maal het Heilig Avondmaal; 13 januari, 18 april, 30 juni en 6 oktober. Op 6 oktober hadden we een lopend avondmaal.

Verder verleende onze gemeente zes keer haar medewerking aan de organisatie van de kerkdiensten in het Zonnehuis De Marne in Leens.

 

Kerkenraad

Ter voorbereiding van de kerkenraadsvergadering vergaderde het moderamen tien keer.

Van januari tot december vergaderde de kerkenraad ook tien keer.

-Een afvaardiging van de kerkenraad bezocht de bijeenkomsten van de classis en het samenwerkingsoverleg.

-Er hebben ambtsdragers afscheid genomen van de kerkenraad en  er zijn nieuwe ambtsdragers benoemd, dit gebeurde in de kerkdienst van zondag 19 mei.

De verbouw van het Ontmoetingscentrum stond veelvuldig op de agenda. Na ingebruik-

name medio oktober is er iedere zondag koffiedrinken na de dienst.

In Kerkgetij houden we gemeente op de hoogte met verslagen “Van de kerkenraadtafel…”, verder is er de wekelijkse nieuwsbrief.

 

Diaconaat

Naast de gebruikelijke zaken organiseerde de diaconie:

10 april; paasbroodmaaltijd

18 december; kerstbroodmaaltijd

De diaconie coördineerde de voorjaarsactie “Plant een bijbel”

 

Pastoraat

Bezoekwerk, door predikant, kerkelijk werker, ouderlingen en bezoekmedewerkers.

19 maart: avond voor wijkmedewerkers

In de zomer koffieochtenden voor ouderen op 12 en 15 augustus, onder leiding van Rianne pronk en Anne Nijland.

13  november; workshop engelen maken, o.a. voor kerstboom in de kerk

 

Jeugd

Voor de jeugd is er  wekelijks kinderoppas en kindernevendienst .

De kindernevendienst luisterde de kerkdiensten op met hun Paas- en Kerstproject

Voor de oudere jeugd  12+, wordt er ongeveer zes keer per jaar een tienerdienst in de jeugdsoos georganiseerd.

Een groep van ongeveer twintig jongeren deed mee aan de Paaschallenge in de nacht van Stille Zaterdag naar Paaszondag

Op 20 april was er een Kinderpaaswake in de kerk van  Vierhuizen.

Op 1 december is er een jeugddienst georganiseerd in het Ontmoetingsscentrum.

Voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 werden maandelijkse knutselmiddagen georganiseerd. Als start activiteit werd bezoek gebracht aan de speeltuin in Houwerzijl.

De “16+” en “rondom 20” groep is enkele malen op zondagavond bij elkaar geweest o.l.v. de jeugdouderling en Anne Nijland.

Op12 oktober deed de jeugd mee aan het landelijke spel  try-axY.

 

Vorming en Toerusting

 

De groeigroepen zijn dit seizoen verder gegaan

Catechese voor de jeugd was er in twee groepen,  een groepen 12-15 en één groep 15+ 

In maart en april organiseerde de zendings-en evangelisatiecommissie drie avonden volwassencatechese. Deze werden verzorgd door ds. Rianne Pronk en gingen over bijbel en Bijbellezen.

 

Divers

-2 april: gemeenteavond. Onderwerpen: jaarcijfers van onze kerk en de diverse commissies. Spreker Jolanda Tuma, de dorpskerkenambassadeur. Hield een lezing over haar werk.

-In de 40 dagentijd coördineerde de zendings- en evangeliesatiecommissie de spaardoosactie. Opbrengst kwam ten goede aan stichting Mensenkind

-24 april: lectoren training, ruim 10 personen volgden deze training

-15 mei organiseerde zendings- en evangelisatiecommissie naar het Visserijmuseum in Zoutkamp.

-2 juni vond een ontruimingsoefening plaats na de kerkdienst

-23 juni BBQ bij de boer. Na de kerkdienst in de schuur van de familie Hospers, en het koffiedrinken genoten ruim 100 personen van een gezellig samenzijn en BBQ.

-16 november: Running Dinner, ruim 30 personen namen deel

-30 november ; Crea markt in Ontmoetingscentrum

-3 maart en 22 december, kerkdienst met eigen gelegenheidskoor Yadah.

-verder werd de Goede Herderkerk gebruikt voor diverse concerten o.a jubileumconcert Young Spirit en optreden Chr. Mannenkoor Assen.

-Ds. Rianne Pronk volgde een verplicht, nascholingstraject voor predikanten op HydePark.

-Anne Nijland volgde een verplichte scholing “Homiletiek” in verband met verkrijgen van een preekconsent.

 

 

Print