Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is eigenlijk, simpel gezegd, de ledenadministratie. Dat betekent dat hier gegevens worden bijgehouden van iedereen die als lid van de Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen is ingeschreven.

Welke gegevens zijn dat? 

Allereerst naam, adres en woonplaats. Maar ook  geboortedatum en -plaats. Verder zijn er gegevens omtrent doopdatum, eventueel belijdenisdatum en huwelijksdatum, etc. vastgelegd.

Om goed inzicht in de gezinssamenstelling te krijgen wordt per gezin bijgehouden op wiens naam het familieadres staat. 

Hoe wordt dit bijgehouden?

De Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen is aangesloten bij de landelijke ledenadministratie van de PKN, het zgn. LRP.

Hoe komen wijzigingen tot stand?

Wijzigingen komen van de leden zelf !  Mensen moeten verhuizingen, huwelijken, uitschrijvingen e.d. zelf doorgeven bij het kerkelijk bureau of de scriba.

Ook via het LRP worden wijzigingen vastgelegd. Wijzigingen die via de Gemeentelijke Basisadministratie in de landelijke ledenadministratie worden vastgelegd kunnen dan als bevestiging worden gezien van de door de leden zelf doorgegeven mutaties. Dit gebeurt echter alleen als in de Gemeentelijke Basisadministratie is aangegeven dat u hiervoor toestemming hebt gegeven! In dat geval vindt er dus een wisselwerking plaats met onze eigen gegevens. 

Wat is de landelijke administratie?

In de kerkorde is vastgelegd dat alle leden van de PKN landelijk in een bestand moeten worden bijgehouden. De naam van de landelijke administratie is: LRP (Leden Registratie Protestantse Kerk). Hierin worden de persoonsgegevens van alle leden bijgehouden aan de hand van de Gemeentelijke Basisadministratie van de burgerlijke gemeente ( bij ons dus de gemeente De Marne ). Tenminste wanneer daarin is aangegeven dat u daar toestemming voor geeft. Ook worden de gegevens van de 'pastorale eenheid' (lees het gezin) vastgelegd. In onze gemeente wordt (nog) geen gebruik gemaakt van de talloze extra mogelijkheden die dit systeem nog biedt op het gebied van bv. Pastoraat en Financiën.

 

Wordt een geboorte ook doorgegeven?

Nee ! Alle wijzigingen, inschrijvingen en aanvullingen moeten worden doorgegeven willen we de ledenadministratie van de Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen op orde houden. Maar zeker geboorten, want deze komen niet via de Gemeentelijke Basisadministratie in het LRP binnen.

 

Besluit tot beëindigen aanlevering informatie uit Gemeentelijke Basis Administratie aan kerken


Kerken en andere religieuze gemeenschappen mogen in de toekomst niet langer informatie over hun leden ontvangen vanuit de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Dat sprak de Tweede Kamer dinsdag 1 maart jongstleden uit door een motie van D66 te aanvaarden.
Op dit moment krijgen zeven kerkgenootschappen en religieuze organisaties informatie van de burgerlijke gemeenten als hun leden verhuizen, trouwen of overlijden. De informatie verloopt via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De SILA verspreidt de informatie naar de aangesloten kerken. In totaal staan er 5,7 miljoen mensen geregistreerd bij de stichting. 
De nieuwe situatie gaat niet direct in. De Protestantse Kerk in Nederland heeft twee jaar de tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. De dienstenorganisatie bereidt een plan voor om de nadelige gevolgen voor de leden en de gemeenten zoveel mogelijk te ondervangen.

 

Blijf in contact met uw kerk !!

Heeft u vragen over het ledenregistratiesysteem of het kerkelijk bureau?

Neem dan contact op met Jannette van Dijk-Dokter

Telefoon: 0595-402429

Of mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gebruik voor wijzigingen dit formulier.

 

 

Print